ANDREAS ULVO

Tour Availability  Dates on request
Booking Roger Urhaug (+47) 916 67 587 (e-post)
  • Inspirasjoner: Andreas Ulvo velger Misha Alperin. Ballade
  • «Lost in Space» er ei nydelig, annerledes og melodisk klangreise»[…] NETTAVISEN

Andreas Ulvo has been one of the leading keyboard players on the Norwegian music scene for over a decade, also touring world wide with his own projects and other artists like Mathias Eick, Ellen Andrea Wang, Karl Seglem, Marit Larsen and Ingrid Olava among others. Despite of being an educated jazz musician from the Norwegian Academy of Music, Ulvo is inspired by anything from classical music, folk music and ambient electronica, and everything is moulded into his highly personal soundscape.

Ulvo has released several records with is own ensembles, «The sound of rain needs no translation» (2008) and «Softspeaker» (2012), and his solo records «Light & loneliness» (2011) and «Unchangeable seasons» (2016). On his third solo release «TRUST» (2021) he leaves all written material behind and takes his first leap in to freely improvised music.

«TRUST» is the third solo piano record from Norwegian pianist Andreas Ulvo, and his first leap in to improvised music. Even though Ulvo is rooted in jazz music, the influences from folk music, classical and ambient electronica are just as strong on this record. Improvisations from Ulvos own home studio in a period of pandemic silence turned out to become a record. From his studio in  the small village Vallset, Ulvos improvisations explore the elusive qualities of improvisation; it’s a continuous hunt for the right mood. It’s a kind of musical flow – some times on prepared piano that almost sounds like a crossing between John Cage and traditional Norwegian hardanger fiddle music, other times with live electronics played though a guitar amp. At all times it’s Ulvos poetic nature that shines though the music, the notes being like drops of water; some times sounding like soft rain, other times forming wild rivers or quiet lakes.

LOST IN SPACE

Andreas Ulvo has assembled a stellar team for his latest release. Ulvo operates within his personal musical universe; a seamless mix where the inspiration from jazz, pop, classical and folk music are all equal ingredients, all done with an improvisational approach. Beautiful melodies are mixed with rhythmic motifs, which even as a drum and bassless ensemble have rhythmic drive and momentum. The improvisation is used as a link in the compositions, as compositional elements. As in Spaceludium I and II which are improvised passages, where the expression is more like states. In the song The Wind, Ulvo plays the composition on the grand piano, while Håkon Aase and Giovanna Pessi improvise with bow hair and brushes respectively inside the grand piano.

The title «Lost in space» plays as much on the space that exists inside us as that which exists outside of us, where music is a spacecraft that can take us both deeper into ourselves and also make us see ourselves from the outside. The experience of being part of the music, both as a performer and a listener.

  • Andreas Ulvo – grand piano, harpsichord, minimoog
  • Giovanna Pessi – baroque harp
  • Håkon Aase – fiddle, harding fiddle
  • Arve Henriksen – trumpet

Andreas Ulvo er pianist, keyboardist og komponist fra Eidskog i Innlandet.  Han har både bachelor og mastergrad fra Norges Musikkhøgskole.  Ulvo har erfaring fra både jazz, folkemusikk, pop og samtidsmusikk, og blander selv disse elementene sømløst i sin egen musikk. Han har prosjektene Innlandet og sitt eget Ulvo ensemble. I tillegg er han medlem i jazz/klassisk/folk-bandet Eple trio.

Ulvo har turnert over hele verden med sine egne og andres prosjekter. Han har jobbet med en rekke artister som Mathias Eick, Karl Seglem, Ingrid Olava, Ellen Andrea Wang, Marit Larsen, Shining, Bernhoft, Thom Hell, Solveig Slettahjell, Frida Ånnevik, Ingebjørg Bratland og Silje Nergaard for å nevne noen.

«TRUST» er den tredje solopianoplaten fra den norske pianisten Andreas Ulvo, og hans første sprang inn i improvisert musikk. Selv om Ulvo er forankret i jazzmusikk, er påvirkningene fra folkemusikk, klassisk og ambient electronica like sterke på denne plata. Improvisasjoner fra Ulvos eget hjemmestudio i en periode med pandemisk stillhet viste seg å bli plate. Fra atelieret hans i den lille landsbyen Vallset utforsker Ulvos improvisasjoner improvisasjonens unnvikende kvaliteter; det er en kontinuerlig jakt på den rette stemningen. Det er en slags musikalsk flyt – noen ganger på forberedt piano som nesten høres ut som en krysning mellom John Cage og tradisjonell norsk hardingfelemusikk, andre ganger med live elektronikk spilt gjennom en gitarforsterker. Til enhver tid er det Ulvos poetiske natur som skinner gjennom musikken, tonene er som vanndråper; noen ganger høres det ut som mykt regn, andre ganger danner det ville elver eller stille innsjøer.

LOST IN SPACE

 

Andreas Ulvo har samlet et stjernelag til sin siste utgivelse. Ulvo opererer innen sitt personlige musikalske univers; en sømløs blanding hvor inspirasjonen fra jazz, pop, klassisk og folkemusikk alle er likeverdige ingredienser, alt gjort med en improvisatorisk tilnærming. Vakre melodier blandes med rytmiske motiver, som selv som et tromme og bassløst ensemble har rytmisk driv og framdrift. Improvisasjonen er brukt som bindeledd i komposisjonene, som kompositoriske elementer. Som i Spaceludium I og II som er improviserte passasjer, hvor uttrykket er mer som tilstander. I låta The Wind, spiller Ulvo komposisjonen på flygel, mens Håkon Aase og Giovanna Pessi improviserer med henholdsvis buehår og børster inne i flygelet.

Tittelen «Lost in space» spiller like mye på det rommet som finnes inne i oss som det som finnes utenfor oss, hvor musikken er et romfartøy som kan ta oss både dypere inn i oss selv og også få oss til å se oss selv utenfra. Opplevelsen av at man kan være en del av musikken, både som utøver og lytter.

  • Andreas Ulvo – flygel, cembalo, minimoog
  • Giovanna Pessi – barokkharpe
  • Håkon Aase – fele, hardingfele
  • Arve Henriksen – trompet
Meny