HELGE LIEN

  • Territory: World minus GAS
  • Tour Availability  Dates on request
  • Booking Roger Fjellstad Olsen (+47) 92494140 mail: (e-post)
«Inderlig og usedvanlig vakkert» – Tor Hammerø, Nettavisen

A moving and most beautiful homage to a great, unique musician.» – Eyal Hareuveni, Salt Peanuts

There are two big traditions in the piano trio: The American and the Scandinavian one. The former is expansive, ornamental and melodic. It impresses with its technical virtuosity; the richness of forms it is capable of evoking; the wide scope of its influences and inspirations; its link to modern life. The latter is introspective, minimal and rhythmic. It excels by means of its hypnotic qualities; the concentration and constraint it is capable of maintaining; the depth of its moods and ambiances; its roots in tradition. Helge Lien grew up right in the very middle of these two traditions. Building bridges between different cultures and working with contrasts has always been at the heart of his approach.

Lien has never hidden his deepest respect and admiration for the pioneers, from Miles and Chick Corea to Jarrett and John Coltrane. At the same time, he hit his true stride right at the very moment he dove headlong into his Scandinavian heritage on the sensationally successful Hello Troll. And while his take on the trio clearly shares overlaps with the American one, his piano sound has that recognisable Northern hue to it; that icicle-like clarity, the trance-inducing circling around tiny motivic cells, which gradually build into lyrical worlds.

Exclusive collaboration between Helge Lien Trio and Tore Brunborg

The album «Funeral Dance» is a tribute to the renowned Ukrainian pianist Mikhail «Misha» Alperin. He was Helge Lien’s teacher and mentor for many years, and in this way helped to form the award-winning soundscape that the Helge Lien Trio is now known for.

Jazz Recordings of the Year – Finalists 2023

«Succinctly evoking his teacher [Misha Alperin]’s memory, this ensemble manages to avoid all the trappings of glib melancholia, offering instead a thoughtful and reflective fifty-five minutes of raw beauty. It is certainly a goal worth having pursued.»

The Helge Lien Trio has established itself as one of Norway’s foremost jazz ensembles and can boast of power metal in the million range. With Helge Lien on piano, Johannes Eick on bass and Knut Aalefjær on drums, they deliver moving melodies, playful improvisations and alert interaction. When the trio’s creative energy meets Tore Brunborg’s remarkable ability to convey intimacy and depth through the saxophone, a new dimension is created. The collaboration is celebrated with the album «Funeral Dance«,  released on Friday 1 September 2023.

Det er to store tradisjoner i pianotrioen: Den amerikanske og den skandinaviske.Førstnevnte er ekspansiv, ornamental og melodisk. Den imponerer med sin tekniske virtuositet; formrikdommen den er i stand til å fremkalle; det brede omfanget av dens påvirkninger og inspirasjoner; dens kobling til det moderne liv. Sistnevnte er introspektiv, minimal og rytmisk. Den utmerker seg ved hjelp av sine hypnotiske egenskaper; konsentrasjonen og begrensningene den er i stand til å opprettholde; dybden av dens stemninger og atmosfærer; sine røtter i tradisjon. Helge Lien vokste opp midt i mellom disse to tradisjonene. Å bygge broer mellom ulike kulturer og jobbe med kontraster har alltid vært kjernen i hans tilnærming.

Lien har aldri lagt skjul på sin dypeste respekt og beundring for pionerene, fra Miles og Chick Corea til Jarrett og John Coltrane. Samtidig slo han sitt sanne skritt akkurat i det øyeblikket han dukket hodestups inn i sin skandinaviske arv på det sensasjonelt suksessrike Hello Troll. Og mens hans oppfatning av trioen tydelig deler overlapper med den amerikanske, har pianolyden hans den gjenkjennelige nordlige fargetonen; den istappelignende klarheten, den transefremkallende sirklingen rundt bittesmå motiviske celler, som gradvis bygger seg inn i lyriske verdener.

Eksklusivt samarbeid mellom Helge Lien Trio og Tore Brunborg.

Albumet «Funeral Dance» er en hyllest til den anerkjente ukrainske pianisten Mikhail «Misha» Alperin. Han var Helge Liens lærer og mentor gjennom mange år, og var i så måte med på å forme det prisvinnende lydbildet Helge Lien Trio nå er kjent for.

Helge Lien Trio har etablert seg som en av Norges fremste jazzensembler og kan vise til strømmetall i millionklassen. Med Helge Lien på piano, Johannes Eick på bass og Knut Aalefjær på trommer, leverer de bevegende melodier, lekne improvisasjoner og årvåkent samspill. Når trioens kreative energi møter Tore Brunborgs bemerkelsesverdige evne til å formidle intimitet og dybde gjennom saksofonen, blir en ny dimensjon skapt. Samarbeidet feires med albumet «Funeral Dance», som ble sluppet 1. september 2023.

Ingen treff.

Meny