Nils Økland’s and Sigbjørn Apeland’s new album ‘Glimmer’ will be out on ECM the 16th of June.

Violinist Nils Økland and keyboardist Sigbjørn Apeland, musical partners for thirty years, have long explored the interface of Norwegian traditional music and improvisation. Glimmer, an exceptionally beautiful and touching album, takes as its starting point folk music from the Haugalandet region of Western Norway. Apeland’s collection of pieces from local singers who have helped to keep the traditions alive forms the basis of the repertoire here, along with original compositions. The latter range from pieces written for a film about Lars Hertervig, the great Norwegian landscape painter of the 19th century, to music inspired by modernist composer Fartein Valen. Throughout, the combination of Økland’s Hardanger fiddle and Apeland’s harmonium is marvellously evocative.

 

 

Glimmer, et usedvanlig vakkert og rørende album, tar utgangspunkt i folkemusikk fra Haugalandet på Vestlandet. Apelands samling av stykker fra lokale sangere som har bidratt til å holde tradisjonene i hevd danner grunnlaget for repertoaret her, sammen med originale komposisjoner. Sistnevnte spenner fra stykker skrevet til en film om Lars Hertervig, den store norske landskapsmaleren på 1800-tallet, til musikk inspirert av den modernistiske komponisten Fartein Valen. Gjennomgående er kombinasjonen av Øklands hardingfele og Apelands harmonium fantastisk stemningsfull. Fiolinist Nils Økland og keyboardist Sigbjørn Apeland, musikalske partnere gjennom tretti år, har lenge utforsket grensesnittet mellom norsk tradisjonsmusikk og improvisasjon.

Meny