TERJE ISUNGSET

Tour Availability  Dates on request
Booking  Kjell Kalleklev / +47 911 03 280 (e-post)
Terje Isungset is one of Europe’s most accomplished and innovative percussionists. With over two decades experience in jazz and Scandinavian music he is taking these types of music far beyond their traditional boundaries, becoming more like a cross between a sound artist and a shaman. Crafting his own instruments from Norwegian natural elements such as arctic birch, granite, slate, sheep bells and even ice, he is highly recommended to those sensible to the poetry and simplicity of sounds. “Timbres” and “colours” are central in Terje Isungsets music and compositions. In the press, his work has often been described as innovative, visual, energetic, and different from any previously known concepts. Isungset has also been commissioned to compose music for Jazz Festivals, Dance Performances, Theatre, Film, etc. (40 commissed concerts) His composition efforts have also brought many critically acclaimed solo CD`s. Photos by Emile Holba
Terje Isungset er en av Europas mest annerkjente og innovative perkusjonister. Med flere tiårs erfaring innen jazz og skandinavisk musikk tar han denne typen musikk langt utenfor sine tradisjonelle grenser, og blir mer som en krysning av en lydartist og sjaman. Siden Isungset lager sine egne instrumenter fra norske naturelementer som arktisk bjørk, granitt, skifer, saueklokker og til og med is,  anbefales han på det sterkeste for dem som er følsome for lydenes poesi og enkelhet. I pressen har arbeidet hans ofte blitt beskrevet som innovative, visuelle, energiske og forskjellige fra tidligere kjente konsepter. Isungset har også fått oppdrag å komponere musikk til Jazzfestivaler, Dance Performances, Theatre, Film, etc. (40 bestilte konserter). Hans komposisjonsinnsats har også resultert i mange kritikerroste solo-CD-er.
Menu